Negatywne efekty braku współpracy i niszczącej rywalizacji polskich firm i instytucji państwowych.

Słów kilka o inspiracji analizy problemu: Kilka tygodni temu odbyłem, w ramach swoich studiów, zajęcia z przedsiębiorczości. Temat ważny, decydujący o sukcesie w dzisiejszym świecie zarówno w wymiarze osobistym (np. w znalezieniu pracy), biznesowym (np. w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa), a nawet międzynarodowym (np. o sile danego kraju). Ćwiczenia miały charakter warsztatowy, podczas których przedstawialiśmy pomysły na firmę. Oceniam je bardzo pozytywnie, gdyż bardzo brakuje nam w polskim systemie edukacji zajęć, które wyzwalają w nas ducha kreatywności. Tematem tego artykułu, nie będzie jednak sama przedsiębiorczość, ale jedna z cech, która mocno nas w tym temacie ogranicza, a która została podczas … Czytaj dalej Negatywne efekty braku współpracy i niszczącej rywalizacji polskich firm i instytucji państwowych.